0

За виното - Афоризми

ЗА АЛКОХОЛА И ПОРОКА

‘Виното прави на всеки, които го пие, четири качества. Отначало човек започва да прилича на пуяк – пъчи се, движенията му са плавни и величествени. После придобива характера на маймуна и започва да се шегува и закача с всички. По-късно заприличва на лъв и става самонадеян, горд, уверен в силата си. Но накрая се превръща в свиня и като нея се търкаля в калта.’
Абул Фарадж

‘Обикновено пият първата чаша за здраве, втората – за удоволствие, третата – от наглост, а последната от безумие.’
Анарахис

‘Пият и ядат всички хора, но пиянстват и преяждат само диваците’
В. Белински

‘Ние често пием за здравето на другите и разваляме нашето.’
Дж. Джером

‘Много вино – малко ум.’
Менандър

‘Пиянството е доброволна лудост.’
Сенека - стари

’Онзи, който се е напил, няма тайни.’
Стара Английска пословица

’Ракията е бяла, но зачeрвява носа и черни репутацията.’
А. Чехов

’Всеки пиян кормчия се управлява от провидението. Но провидението насочва кораба на пияните кормчии към скалите.’
Стара моряшка пословица