Без категория

Определяне на алкохол във вина и виноматериали с „Ебулиометър“

4,00 лв.

Определяне на алкохол със спиртомер

4,00 лв.

Определяне на захарно съдържание с рефрактометър

3,00 лв.

Определяне на свободен и общ серен двуокис

7,00 лв.

Определяне на титруеми киселини

6,00 лв.