0

Определяне на летливи киселини

Определяне на количеството летлива киселина във виното.

 • 1

  Принцип на работа:

  Анализът се извършва чрез дестилация на пробата вино или виноматериал и последващо неутрализационно титруване на получения дестилат.Резултатът отчита количеството летлива (оцетна) киселинност. Нужно количество вино или виноматериал - 200мл.

 • 2

  Кога се прави?

  След алкохолна ферментация, по време на стареене и съхранение

 • 3

  Защо се прави?

  За да се следи нивото на оцетна киселинност след алкохолна ферментация и по време на съхранение.

Определяне на летливи киселини
Цена на Услугата - 5.00 лв.