0

ДА НАПРАВИМ БЯЛО ВИНО

Докато червеното вино ферментира с твърдите части (джибрите), белите вина трябва да се получават само от гроздовия сок (мъст). По този начин се избягва огрубяването му от вещества, които се съдържат в твърдите части на гроздето.

1. ПРЕДИ ФЕРМЕНТАЦИЯТА


1. Смачкайте гроздето и отделете чепките.

2. Прибавете необходимото количество серен двуокис в “материала” – Серниста киселина или Калиев метабисулфид .

3. Пресувайте и отделете пулпа и ципите.

4. Проверете захарното съдържание на мъстта (сока). Трябва да е около 20 - 22% (200 - 220 гр/литър) в зависимост от сорта

5. Ако захарите са по-малко от 19% трябва  да се коригират -1кг захар на 100л мъст повишава захарното съдържание с 1 %.

6. Прехвърлете внимателно бистрата част в съд за ферментация.

7. Когато сте постигнали необходимите захари трябва да вложите съответното количество дрожди2. ФЕРМЕНТАЦИЯ 

1. Проверете след 24 часа - Мехурчетата и специфичния аромат показват, че е започнал процес на ферментация. Температурата също се повишава!

2. Проверявайте ежедневно захарното съдържание! Нормално то трябва да се понижава с около 2% на ден.

3. Проверявайте ежедневно и температурата – най-добра от 15 до 18 °С (max 22°C). При необходимост охлаждайте !

4. Когато съдържанието на захари достигне 0% преточете младото вино в друг съд, който да напълните догоре. Внимавайте да не прехвърляте и утайката!3. СЛЕД ТОВА 

1. Прибавете Серен двуокис – Сулфитирайте! Сложете хидрозатвор.

2. Декантирайте утайките, които ще се образуват до 3 - 5 седмици.

3. Добавете веществата за избистряне – бентонит

4. След утаяването - откалете и отново сулфитирайте.

5. В зависимост от сорта и съответните обработки може да стареете виното в бутилки.
Внимание:

По време на ферментация се отделя Въглероден двуокис (CO2) –газ, без цвят и мирис! – ВНИМАВАЙТЕ, когато влизате в непроветрени помещения!

ВНИМАВАЙТЕ колко серен двуокис ще използвате! - Прекалено високата доза ще блокира ферментацията, а от ниската може да няма смисъл! – спазвайте инструкцията на етикета!


Тънкости:

* В помещение, където се прави вино не се прави “зимнина” – кисело зеле и тн. Виното поема миризмите им!!!

* Използвате специални дрожди за вино за гарантирана ферментация. Не претоварвайте “материала” със захар!