ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате Zavinoto.com. Ако използвате Zavinoto.com се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия безузсловно и сте съгласни с тях. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте Zavinoto.com.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Ванков 2004“ ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина Zavinoto.com. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Zavinoto.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 1. ОБХВАТ

Настоящите Общи условия („Условия“) регламентират достъпа, условията и ползването на настоящата Платформа и са приложими към всяка употреба, оферта, поръчка, покупка и Договор от разстояние, сключен между “Ванков 2004“ ООД(„Търговец“) и Клиентите на Платформата.

Достъпвайки и използвайки Платформата, Клиентите се считат, че са запознати с настоящите Условия и са се съгласили да ги съблюдават и да бъдат обвързани от тях, включително да сключват Договори от разстояние при успешно завършена поръчка. Търговецът си запазва правото да актуализира и променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия, актуалната версия на които е винаги налична на Платформата.

За преглед, съхранение или отпечатване на настоящите Условия във формат за печат моля натиснете тук.

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящите Условия, следните термини са употребени със следните значения:

 1. Платформа: онлайн магазините, достъпни на следните домейни: www.zavinoto.com,
 2. Съдържание: текст, описания, графики, лога, снимки, (движещи се) изображения и/или илюстрации, налични на Платформата;
 3. Стоки: стоки и продукти, налични и/или предлагани на Платформата;
 4. Стоки с дълготрайна употреба: стоки, които запазват изискваните от тях функции и начин на действие при тяхната обичайна употреба.
 5. Стока, съдържаща цифрови елементи: всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции.
 6. Търговец: “Ванков 2004“ ООД ООД, администратор на Платформата, чрез която продава или предлага за продажба Стоки;
 7. Потребител: потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
 8. Клиент: Потребител, юридическо лице или друго правно образувание, което достъпва, разглежда, ползва и закупува Стоки чрез Платформата;
 9. Договор от разстояние: e всеки договор, сключен между Търговеца и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние, каквато е Платформата;
 10. Начини на плащане: средствата, използвани в Платформата за осъществяване на плащания.
 11. Куриер: Еконт Експрес ООД, предоставящи куриерски услуги и доставящи Стоки до посочения от Клиент адрес;
 12. Oтказ: правото на отказ от поръчка/Договор от разстояние;
 13. Стандартен формуляр за отказ: образецът, включен в Приложение № 1.
 14. Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора от разстояние.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование: “Ванков 2004“ ООД ЕООД

ЕИК: 148106441

ДДС номер: BG148106441

Седалище: гр. Варна ул.Оборище 38

Адрес за упражняване на дейността (Централен офис): гр. Варна, р-н Одесос, ул. ОБОРИЩЕ, 38, ет. 8

Телефонен номер: +359 898 44 93 50

Работно време: 10:00 – 19:00

Електронна поща: office@zavinoto.com

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
Комисия за защита на потребителите (КЗП)Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4АЕлектронна поща: info@kzp.bgИнтернет страница: www.kzp.bgКомисия за защита на личните данни (КЗЛД)Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Електронна поща: kzld@cpdp.bgИнтернет страница: www.cpdp.bg
 1. ПЛАТФОРМАТА
 2. Платформата е онлайн (електронен) магазин, където Клиентите имат възможност да:
  1. Разгледат напълно безплатно нейното Съдържание, включително, но не само информация свързана с предлаганите Стоки, техните характеристики, цени, условия на поръчка, плащане и доставка;
  2. Регистрират и създадат акаунт (профил), за да:
   1. отправят поръчки и електронни изявления във връзка със закупуване на Стоки и сключване и изпълнение на Договори от разстояние.
   2. извършват плащания посредством платежните средства, приемани от Търговеца;
  3. Получат информация относно приложимите условия за поръчка, доставка, гаранция, а когато е приложимо – относно потребителските права, отказ, гаранции, както и ракламационни процедури и процедури за решаване на спорове.
  4. Изискват/получават допълнителна информация и съдействие по отношение на отправена поръка, Стоките и/или Договора от разстояние;
 3. СЪОБЩЕНИЯ
 1. Във връзка с използването на Платформата, Търговецът може да изпраща на регистрираните в нея Клиенти обявления, уведомления, актуализации и съобщения от технически и административен характер.
 2. Търговецът може да изпраща известия относно текущи оферти и промоционални продукти и услуги до Клиенти, които са се абонирали за тази услуга. Всички клиенти регистрирани и/или направили поръчка през сайта www.zavinoto.com предоставят доброволно имейл адрес за кореспонденция и дават съгласието си да получават на него рекламни и/или инфомрационни съобщения както от домейна www.zavinoto.com така и от трети платформи предлагащи информационно обслужваме в това число и https://mailchimp.com/
 3. Клиентите ще получават съобщенията по т.2 и т.3. на адреса на електронна поща, предоставен по време на регистрацията на акаунт.
 4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 1. Съдържанието, достъпно на Платформата, е обект на авторско право, защитена търговска марка и/или други права на интелектуална собственост и е собственост на Търговеца, неговите лицензодатели, бизнес партньори и/или доставчици.
 2. Съдържанието на Платформата може да бъде използвано само за предвидената цел, за което е предоставена.
 3. Клиентите и/или които и да е други лица нямат право, без предварително писмено разрешение от Търговеца, да копират, модифицират, променят, публикуват, разпространяват, препращат, продават или прехвърлят, изцяло или частично, каквото и да е Съдържание за търговски цели, освен ако не е посочено друго в приложимото законодателство.
 4. Клиентите имат право да разглеждат, използват, отпечатват и изтеглят Съдържание от Платформата само за лични, информационни и нетърговски цели.
 5. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ & ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
 1. Търговецът може да събира, използва, съхранява или обработва по-друг начин лични данни при посещение, употреба, регистрация на акаунт и/или отправяне на поръчки в Платформата.
 2. Подробно описание на начина, по който Търговецът борави с личните данни, предоставени чрез Платформата, е налично в Политиката за поверителност, достъпна тук.
 3. Подробно описание на начина, по който Търговецът използва бисквитки на Платформата, е налично в Политиката за бисквитките, достъпна тук.
 4. ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ
 1. Съдържанието на Платформата е достъпно свободно за всеки Клиент.
 2. Регистрацията на акаунт е доброволна и безплатна като същата е необходима само за ползването на определени функционалности на Платформата, включително възможността за отправяне на поръчки и извършване на покупки на Стоки и/или сключване и изпълнение на Договори от разстояние.
 3. По отношение на Потребителите се прилагат следните изисквания:
  1. За да се регистрира в Платформата, всеки Потребител следва да е на възраст не по-малко от 16 години.
  2. За да извърши покупки на Стоки и сключи Договор от разстояние в Платформата, Потребителят следва да е на възраст не по-малко от 18 години.
 4. С отправянето на поръчка за закупуването на Стоки Потребителят декларира, че:
  1. е физическо лице на възраст не по-малко от 18 години;
  2. не са налагани и не съществуват ограничения на неговата дееспособност;
 5. За успешна регистрация, Клиентът следва:
  1. Да предостави в регистрационната форма валиден адрес на електронна поща, за идентификация (потребителско име) на акаунта и да избере парола по свой избор или
  2. Да използва своя профил от Социалната мрежа Facebook.
 6. Клиентът се съгласява, че всички дейности, които се извършват от неговия акаунт включително, но без ограничение, преглеждане на Съдържанието на Платформата, приемане на условия, извършване на поръчки или плащания за Стоки, изпращане на електронни писма и друга електронна комуникация, ще се считат че са били направени и/или упълномощени от него.
 7. Клиентът носи отговорност за:
  1. запазване на поверителността на неговите потребителско име и парола.
  2. всички дейности, които се извършват чрез неговия акаунт и/или парола.
  3. всяка злоупотреба с акаунта от трети страни, доколкото на него може да му се вмени вина.
  4. за точността, актуалността и пълнотата на предоставената от него информация.
 8. Ако Клиентът узнае за злоупотреба или неразрешено използване на потребителското име, паролата и/или регистрирания акаунт, той трябва незабавно да информира Търговеца.
 9. Търговецът си запазва правото да ограничава или прекратява акаунти, да премахва или редактира Съдържание или да отменя поръчки по свое усмотрение, доколкото това е позволено от закона.
 10. ОФЕРТИ. ЦЕНИ.
 1. Всяка оферта съдържа пълно и точно описание и информация за наличността, характеристиките, състава, както и изображенията на предлаганите Стоки. Изображенията на Стоките не винаги възпроизвеждат точния външен вид, характеристики или произход на Стоките, тъй като действителният продукт може да варира в разумна степен с оглед напр. негови регионални спецификации.
 2. Ако дадена оферта е с промоционален характер (промоция), с ограничена продължителност или ако относно нея се прилагат определени специфични условия, това ще бъде изрично обозначено в офертата и описанието на Стоката.
 3. Търговецът си запазва правото да променя или отменя оферта/промоция по всяко време, преди промоционалните Стоки да са били успешно закупени от Клиента, доколкото това е позволено от закона.
 4. Всички посочени цени са в български лева (BGN) и включват ДДС.
 5. Цената на Стоките не включва цената за доставка. Доставката на Стоките е за сметка на Клиента, като информация за точната стойност на доставката се предоставя допълнително и непосредствено преди завършването на поръчката.
 6. При плащане по банков път и/или използване на кредитна/дебитна карта е възможно за Клиента да възникнат допълнителни разходи, представляващи такси, комисионни, лихвени проценти и разлика във валутните курсове, добавени от банката – издател на картата/изпълнител на банковия превод във връзка с предоставяните от нея услуги за банкови преводи и разплащания. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента и се уреждат изключително от условията на неговата банка.
 7. ПРОЦЕС НА ПОРЪЧКА. ПРОМЯНА ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА.
 1. Началото на търговските взаимоотношения между Търговеца и Клиента започват при успешно подадена поръчка от последния за закупуване на Стоки от Платформата:
  1. Договорът за продажба се сключва изключително чрез електронни средства на български език посредством Платформата:
  2. Договорът става валиден, когато Клиентът приеме офертата, направи поръчка и се изпълнят условията, посочени в настоящия раздел.
 2. Процесът на поръчка за закупуване на Стоки от Платформата включва следните стъпки:
  1. Стандартен процес на поръчка чрез избор на бутона „Купи“:
   1. Избор на Стока в желаните спецификация и количество ;
   2. Добавяне на Стоката в количката за пазаруване.
   3. Преглед на параметрите на поръчката.
   4. При необходимост коригиране на поръчката с помощта на бутоните за промяна.
   5. Избор на предпочитан начин на доставка.
   6. Въвеждане на адрес за доставка.
   7. Избор на предпочитан начин на плащане.
   8. Въвеждане на информация за платежна карта (при плащания по т. 38).
   9. Приемане на настоящите Условия и избор на бутона „Плати“.
  2. Експресни плащания посредством бутона „ Pay“ за потребителите на услугата Apple Pay, съответно посредством бутона „Плати сега“ за потребителите на услугите за плащания през интернет браузър Google Pay и Microsoft Pay:
   1. Избор на Стока в желаните спецификация и количество;
   2. Избор на бутона„ Pay“, съответно на бутона „Плати сега“.
   3. Преглед на параметрите на поръчката, избор на предпочитан начин и адрес на доставка, избор на предпочитана платежна карта и адрес за фактуриране – извлечени автоматично от профила на Клиента, регистриран в съответната услуга.
   4. Избор на бутона „ Pay“, съответно на бутона „Плати сега“.
 3. С натискане на бутона „ Pay“, бутона „Плати сега“ или съответно бутона “Плати” (в зависимост от предпочитания процес на поръчка и използваната услуга) Клиентът:
  1. потвърждава покупката в края на процеса на поръчка и се съгласява да приеме и плати пълната стойност на закупените Стоки съгласно потвърдената поръчка.
  2. дава право на Търговеца да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
  3. декларира, че е прочел и приема настоящите Условия и се е запознал с цялата налична информация относно съответната Стока, нейните характеристики и параметри, прилежащи аксесоари и консумативи и всички допълнителни материали, гаранционни условия и особености и документация, налични в описанието на Стоката в Платформата (Раздел „Документация“).
 4. Ако подадена поръчка не може да бъде приета изцяло или частично, Клиентът ще бъде уведомен за това своевременно. Незавършени поръчки не се считат за приети.
 5. За всяка успешно направена поръчка Търговецът незабавно потвърждава приемането на поръчката чрез:
  1. визуализация на страница за потвърждение, показваща спецификациите и условията на направената поръчка, които могат да бъдат изтеглени/запазени от Клиента;
  2. електронно съобщение за потвърждение, съдържащо спецификациите и условията на направената поръчка;
  3. телефонно обаждане.
 6. Обработването и изпълнението на подадена поръчка започва както следва:
  1. Ако поръчката е отправена в неработен ден или извън работно време – същата се обработва на следващия работен ден, съответно в началото на следващата работна седмица, а се изпълнява след като транзакцията на плащането бъде потвърдена (с изключение на плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод).
  2. Ако поръчката е отправена в работен ден в работно време, същата се обработва в рамките на деня, а се изпълнява след като транзакцията на плащането бъде потвърдена (с изключение на плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод).
  3. При заплащане по банков път обработването на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.31, а изпълнението ѝ – след като транзакцията на плащането бъде потвърдена и съответната сума постъпи по банковата сметка на Търговеца.
  4. При заплащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод обработването и изпълнението на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.31.
  5. За Стоки със статус „предварителна поръчка“, по отношение на които се изисква предварителното заплащане на капаро – изпълнението започва след като транзакцията на плащането на тази сума бъде потвърдена.
 7. При евентуална промяна на стойността на Стоките в периода между подаване на поръчката и нейното изпълнение, Клиентът заплаща първоначалната стойност на поръчката.
 8. Клиентът може да промени успешно отправена поръчка или да се откаже от нея в рамките на един час, считано от момента на потвърждаването ѝ. Това не оказва влияние върху правата на Клиентите да се откажат от поръчката си съгласно раздел XIV по-долу.
  1. При промяна на поръчката Клиентът не се задължава със закупуването на Стока на същата стойност, както и Стока от същата марка.
  2. В случай, че за отправената поръчка е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателният протокол (когато е приложимо) се унищожава.
  3. В случай, че за отправената поръчка е заплатена, сумата се възстановява.
 9. По отношение на всички данни, предоставени по време на поръчката (име, адрес на електронна поща, адрес на доставка, банкови данни), Клиентът:
  1. гарантира, че информацията е пълна, точна и правилна и че не е използвал данни на трети лица без неговото позволение;
  2. се задължава незабавно да информира Търговеца за всякакви настъпили/необходими промени в данните.
 10. Информация за отправените поръчки и закупените Стоки се съхранява в Платформата съгласно условията и сроковете на чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Потребителят има достъп до информацията за направените поръчки и плащания по всяко време чрез своя акаунт.
 11. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.
 1. Търговецът приема плащания с кредитна и дебитна карта, банков превод, наложен платеж с пощенски паричен превод.
 2. При използването на кредитна и дебитна карта:
  1. Търговецът приема кредитни и дебитни карти Maestro, Visa, Mastercard, American Express (през epay.bg), Dinner’s Club (през epay.bg).
  2. Плащанията в Платформата се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, предоставен от оператора на платежна система Страйп ( Stripe Inc.):
   1. Потребителят въвежда данните на предпочитана платежна карта.
   2. Потребителят приема настоящите Условия и избира бутона „Плати“.
   3. Информацията за платежната карта се регистрира по сигурен канал в платежната система на Страйп.
   4. След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на Търговеца за потвърждение на транзакцията.
  3. Плащания, осъществени посредством интегрираната функционалност за експресни плащания чрез бутона „ Pay“ (за потребителите на услугата Apple Pay), съответно чрез бутона „Плати сега“ (за потребителите на услугите за плащания през интернет браузър Google Pay и Microsoft Pay) се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, предоставен от оператора на платежна система Страйп (Stripe Inc):
   1. Информацията за платежната карта се извлича автоматично чрез приложно-програмен интерфейс (API) от профила на Клиента, регистриран в съответната услуга.
   2. Информацията за платежната карта се регистрира по сигурен канал в платежната система на Страйп.
   3. След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на Търговеца за потвърждение на транзакцията.
 3. При плащания чрез банков превод:
  1. Клиентът следва да посочи като основание за плащането номера на поръчката, генериран от Платформата и да заплати дължимата сума по следната банкова сметка (в български лева) на Търговеца По издадена от него проформа фактира
  2. Дължимата сума следва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни от поръчката. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
 4. При плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод:
  1. Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, доставил Стоката.
  2. Представител на Куриер издава разписка за пощенски превод, която е документ заместващ касовата бележка.
  3. Плащането с наложен платеж се извършва чрез услугата Пощенски паричен превод на Еконт Експрес ООД.
 5. Клиентът се съгласява, че Търговецът има право да изисква и приема авансово плащане за поръчаните Стоки и тяхната доставка.
 6. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било разходи, настъпили във връзка с допълнителни такси, комисиони, лихвени проценти и разлика във валутни курсове, добавени от банката на Клиента и/или финансовата институция във връзка с предоставяните услуги за плащания.
 7. ДОСТАВКА
 1. Търговецът използва куриерските услуги на Еконт Експрес ООД („Куриера“).
 2. Доставката се осъществява на всички адреси на територията на Република България, където Куриерът има покритие за доставка.
 3. Поръчана и закупена Стока, в зависимост от предпочитанията на Клиента:
  1. се доставя на точен адрес за доставка, посочен от Клиента;
  2. се доставя в офис на Куриера;
  3. се предава лично в офиса на Търговеца на адрес:. ВАРНА, УЛ.“ДИМИТЪР ДОНЧЕВ – ДОКТОРА“13, КВ. ВЛАДИСЛАВОВО.
 4. Срокът за доставка на поръчката е съгласно графиците на Куриера, в работни дни и часове, но във всеки случай в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на поръчката, освен ако не е договорен друг срок за доставка. Търговецът или представител на Куриера уведомяват Клиента, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
 5. Всички Стоки:
  1. се доставят в опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.
  2. са застраховани върху цялата обявена стойност в случай на загуба от страна на Куриера.
  3. се получават съгласно посочения от Клиента начин.
  4. се доставят с включена услуга “Преглед и тест”.
 6. Доставката на Стоките е за сметка на Клиента, като информация за точната стойност на доставката се предоставя допълнително и непосредствено преди завършването на поръчката.
 7. Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от Куриера или негов представител, приеме Стоките.
 8. При посочени неточен или грешен адрес, лична информация и/или телефон за доставка Търговецът не носи отговорност за изпълнение на поръчката съгласно заявената информация.
 9. ПРАВО НА ОТКАЗ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ.
 1. Настоящият раздел регламентира условията, които уреждат правото на Клиентите спрямо Търговеца да се откажат от поръчката си по смисъла на Закона за защита на потребителите. За отказ от сключен договор за кредит (за Стока, закупена на изплащане) по смисъла на чл.29 от Закона за потребителския кредит, съответно чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Клиентите следва да се обърнат към съответната финансова институция, предоставила им кредита.
 2. Право на отказ имат всички Клиенти на Платформата.
 3. Клиентът има право да се откаже от поръчката си, а Потребителят – от сключения Договор от разстояние, без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да понесат каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщане на Стоките, в срок от 14 дни от:
  1. деня, в който Стоката е получена;
  2. когато поръчката обхваща няколко Стоки: деня, на който е получена последната Стока.
 4. По време на този 14-дневен период, Клиентът следва да полага дължимата грижа спрямо Стоката/ите и опаковката:
  1. Клиентът ще разопакова или използва Стоката само до необходимата степен за установяване на тяхното естество, характеристики и функционалност.
  2. Клиентът е отговорен за намаляването на стойността на Стоката, причинен от боравене със Стока, различно от разрешеното по-горе.
 5. Правото си на отказ може да бъде осъществено чрез недвусмислено заявление до Търговеца както следва:
  1. За Клиенти – чрез Онлайн формуляр за отказ, намиращ се на адрес . В този случай, Търговецът ще изпрати на Клиента потвърждение за получаването на отказа по електронната поща, посочена в онлайн формуляра за отказ.
  2. За Потребители – освен Онлайн формуляра по т.59.1. – чрез Стандартния формуляр за отказ (приложен в края на настоящите Условия), изпратен по електронната поща или адреса на упражняване на дейността на Търговеца, посочени в р. III. При упражняване на отказа по електронен път – Търговецът ще изпрати на Клиента потвърждение за получаването на отказа по електронната поща.
  3. Друго недвусмислено заявление, представляващо изразено решение за отказ, адресирано до Търговеца.
 6. Клиентът следва да изпрати Стоките или да ги предаде на Търговеца възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни, считано от деня, следващ заявлението по предходната точка.
  1. Клиентът трябва да върне Стоките с всички доставени опаковки, документация, лицензионни стикери, трайни носители и аксесоари в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.
  2. Клиентът трябва изцяло да заличи, изтрие и премахне какъвто и да е допълнително инсталиран софтуер и/или операционна система и всякаква информация и лични данни, които евентуално са били допълнително съхранени в закупените Стоки, и трябва да излезе от всеки акаунт, който евентуално е свързан с тях.
  3. До връщането на Стоките рискът от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на Стоките, се поема от Клиента.
  4. Рискът и тежестта на доказване за правилното и своевременно упражняване на правото на отказ се носят от Клиента.
 7. Клиентът поема преките разходи за връщането на Стоката.
 8. Търговецът възстановява всички плащания, различни от разходите по т. 61, възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни след датата на заявлението за отказа.
  1. Търговецът може да изчака възстановяването на плащанията докато не получи Стоката/ите или докато Клиентът не докаже, че е върнал Стоките, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо.
  2. Търговецът, със съгласието на Потребителя, възстановява платените суми по посочена от последния негова банкова сметка. В противен случай Търговецът използва същото платежно средство, което Клиентът е използвал за извършване на първоначалната транзакция.
  3. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
  4. Възстановяването на сумите е безплатно за Клиента.
  5. Търговецът не може да възстанови евентуални такси, добавени от банката на Клиента, начислени във връзка с предоставените услуги за разплащания за осъществяване на първоначалното плащане по поръчката.
 9. Следните Стоки са изключени от правото на отказ:
  1. Стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които Търговецът няма влияние и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  2. Стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  3. Краткотрайни Стоки или Стоки с ограничена трайност.
  4. Запечатани Стоки, които поради здравословни или хигиенни причини не могат да бъдат върнати и са разпечатани след доставката им;
  5. Стоки, които поради своето естество са необратимо смесени с други Стоки;
  6. Запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  7. Стоки, представляващи цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
  8. Стоки, представляващи консумативи (тонери, касети, мастилници, хартия, препарати) в случай, че целостта на опаковката им е нарушена. В случай, че тези консумативи следват закупена Стока, Клиентът може да упражни правото си на отказ от тази Стока след като заплати стойността на консуматива с нарушена опаковка.
  9. Стоки, по отношение на които Клиентът е активирал лицензии, регистрирал гаранции на производителя/вносителя; деинсталирал оригинални операционни системи, фабрични софтуерни компоненти и/или други компютърни програми, с които Стоките са били доставени.
 10. Упражняването на правото на отказ прекратява:
  1. задълженията на Търговецa и на Клиента за изпълнение на поръчката, съответно Договора от разстояние;
  2. допълнителни споразумения във връзка с поръчката, съответно Договора от разстояние.
 11. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ
 1. Търговецът гарантира, че Стоките отговарят на поръчката, съответно на Договора от разстояние и съответства на спецификациите и характеристиките, изброени в офертата и описанието на Стоката, с разумните изисквания и/или очаквания за използваемост и/или надеждност, които са нормални за стоки от същия вид.
 2. Клиентът трябва да прегледа Стоката в момента на доставката и предаването. При констатиране на транспортни дефекти – повреди, удари и други щети при доставката, Клиентът следва да подпише двустранен протокол за щети в присъствието на Куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми Търговеца. В противен случай Стоката се смята за одобрена като съответстваща на направената поръчка и приета без забележки.
 3. Стоките, предлагани на Платформата, притежават:
  1. Гаранция за съответствие на Стоките с Договора за продажба съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки („ЗПЦСЦУПС“) за Потребители. (“Законова гаранция“);
  2. Търговска гаранция, предоставена от Търговеца за всички Клиенти („Търговска гаранция“);
 4. Законовата гаранцията се урежда съгласно Глава Трета от ЗПЦСЦУПС и свързаното българското законодателство. Потребителят има право на рекламация в съответствие с Глава Четвърта от ЗПЦСЦУПС във връзка с липсата на съответствие на Стоката с Договора от разстояние, когато след доставката, при първата проверка или п&