Лаборатория

Алкохолно съдържание на спиртни напитки

4,00 лв.

Определяне на летливи киселини

7,00 лв.

Определяне на относително тегло (захарност) с аерометър

5,00 лв.

Определеня не захарно съдържание с рефрактометър

5,00 лв.

Определяне на остатъчни захари с тест-таблетки

8,00 лв.

Определяне на pH (обща киселинност)

4,00 лв.