Дамаджани

Стъклена дамаджана 5 литра

20,00 лв.

Стъклена дамаджана 10 литра

35,00 лв.

Стъклена дамаджана 15 литра

35,00 лв.

Стъклена дамаджана 20 литра

40,00 лв.

Стъклена дамаджана 25 литра

45,00 лв.

Стъклена дамаджана 34 литра

50,00 лв.

Стъклена дамаджана 54 литра

60,00 лв.