Неръждаеми съдове за вино

Неръждаем съд за вино 100 литра

470,00 лв.

Неръждаем съд за вино 100 литра с парафинов капак

370,00 лв.

Неръждаем съд за вино 200 литра

640,00 лв.

Неръждаем съд за вино 200 литра с парафинов капак

540,00 лв.

Неръждаем съд за вино 200 литра с неръждаеми крака

650,00 лв.

Неръждаем съд за вино 300 литра

700,00 лв.

Неръждаем съд за вино 300 литра с парафинов капак

600,00 лв.

Неръждаем съд за вино с конично дъно, пробовземач и неръждаеми крака 300 литра

820,00 лв.

Неръждаем съд за вино 380 литра

800,00 лв.

Неръждаем съд за вино 380 литра с парафинов капак

700,00 лв.

Неръждаем съд за вино 500 литра

900,00 лв.

Неръждаем съд за вино 500 литра с парафинов капак

800,00 лв.

Неръждаем съд за вино с конично дъно, пробовземач и неръждаеми крака 500 литра

1000,00 лв.

Неръждаем съд за вино 600 литра с пробовземач

1020,00 лв.

Неръждаем съд за вино 600 литра с пробовземач с парафинов капак

920,00 лв.

Неръждаем съд за вино с конично дъно, пробовземач, неръждаеми крака 800 литра

1200,00 лв.