0

Определяне на свободен и общ серен двуокис

Определяне на нивата на серния двуокис във виното

 • 1

  Принцип на работа:

  Анализът се извършва чрез продължително продухване и загряване на пробата и последващо титруване с разтвор на натриева основа. Резултатът отчита количеството свободен и общ серен двуокис. Нужно количество вино или виноматериал - 200мл.

 • 2

  Кога се прави?

  След алкохолна ферментация, по време на стареене и съхранение и преди бутилиране.

 • 3

  Защо се прави?

  За да се следи нивото на серен двуокис във виното, тъй като той предпазва виното от окисление и удължава живота му.

Определяне на свободен и общ серен двуокис
Цена на Услугата - 5.00 лв.