Афоризми за виното

афрозими за виното

За алкохола и порока

‘виното прави на всеки, които го пие, четири качества. Отначало човек започва да прилича на пуяк – пъчи се, движенията му са плавни и величествени. После придобива характера на маймуна и започва да се шегува и закача с всички. По-късно заприличва на лъв и става самонадеян, горд, уверен в силата си. Но накрая се превръща в свиня и като нея се търкаля в калта.’
Абул фарадж

‘обикновено пият първата чаша за здраве, втората – за удоволствие, третата – от наглост, а последната от безумие.’
Анарахис

‘пият и ядат всички хора, но пиянстват и преяждат само диваците’
В. Белински

‘ние често пием за здравето на другите и разваляме нашето.’
Дж. Джером

‘много вино – малко ум.’
Менандър

‘пиянството е доброволна лудост.’
Сенека – стари

’онзи, който се е напил, няма тайни.’
Стара английска пословица

’ракията е бяла, но зачeрвява носа и черни репутацията.’
А. Чехов

’всеки пиян кормчия се управлява от провидението. Но провидението насочва кораба на пияните кормчии към скалите.’
Стара моряшка пословица

Подобни публикации

Тегнология на виното

Технология – химичен състав

През последните няколко десетилетия за изследване на вино навлиза все по-нова технология и по-усъвършенствувани методи за изследване