Категории вино

категории вина

І. Категории вина:
   1. Трапезни.
Регионално вино
  2. Качествени от определен район.
Качествени вина с гарантирано наименование за произход.
Качествени вина с гарантирано и контролирано наименование за произход.
ІІ. Видове вина.
  1. Тихи вина – съдържание на co2 до 2g/dm3.
  2. Шумящи вина:
A) пенливи вина – с налягане на co2 при 20 °с – min 3 bar:

  • естествено пенливи
  • пенливи-газирани

B) искрящи вина – с налягане на co2 при 20 °с – min 1 bar, max 2.5 bar:

  • естествено искрящи
  • искрящи-газирани

  3. Специални вина:
A) ликьорни
B) ароматизирани
C) благородно сладки
ІІІ. Типове вина.
  1. Типове тихи вина:

сухи – захарно съдържание до 4 g/dm3 (в накои особени случаи до 9 g/dm3).
* полусухи – захарно съдържание от 4 до 12 g/dm3.
* полусладки – захарно съдържание от 12 до 45 g/dm3.
* сладки – захарно съдържание над 45 g/dm3.
  2. Типове пенливи и искрящи вина:
* екста брют – захарно съдържание до 6 g/dm3.
* брют – захарно съдържание под 15 g/dm3.
* екстра сухи – захарно съдържание от 12 до 20 g/dm3.
* сухи – захарно съдържание от 17 до 35 g/dm3.
* полусухи – захарно съдържание от 33 до 50 g/dm3.
* сладки – захарно съдържание над 50 g/dm3.
Забележка: за повече подробности виж закон за виното и спиртните напитки на република българия

Подобни публикации

Тегнология на виното

Технология – химичен състав

През последните няколко десетилетия за изследване на вино навлиза все по-нова технология и по-усъвършенствувани методи за изследване