Бистрене на вино

избистряне на вино

При биствене на вино винарите използват различни бистрещи агенти в зависимост от целите, които си поставят. Агентите са неразтворими и притежават свойство да се свързват със съответни компоненти на виното и да се утаяват заедно с тях. Така чрез бистрене можем да влияем на танините на виното, да отстраним нестабилните протеини или цвят. Дори когато е приготвено много добро вино при спазване на всички технологични изисквания, не винаги то се избистря по естествен път. Тогава се препоръчва да се бистри с желатин или бентонит. Тази дейност е свързана с някои особености, които трябва да се знаят и спазват, за да се получи желаният ефект.

Младите вина са с повече багрила, белтъчини, винен камък, дрожди, механични частици, въглероден двуокис и остатъчна захар. Такова вино, дори да се избистри с бистрител, може да образува утайка в бутилките или да се получи втора ферментация. Затова за съхранение в бутилки се бистрят по-стари вина (поне на два месеца след спиране на ферментацията, когато са извършени две претакания). Най-добре е определеното за бутилиране вино да е здраво и отлежало в постоянно доливан съд със сулфитирано и избистрено вино.

Бентонитът е подходящ във всички случаи, защото освен че прави перфектно бистрене, той стабилизира виното. Механичните частици и белтъците отиват в утайката вследствие на адсорбция и коагулация, предизвикани от бентонита. След 8-10 дни бистрото вино се отделя от утайката и е готово за бутилиране. Независимо кой бистрител е използван, след влагането му виното се оставя на спокойствие. След 8-10 дни утайката плътно ляга на дъното и виното може да се източи през канелата или с маркуч.

Когато виното се бистри в дамаджани или бидони, е желателно изтакането след бистренето да става наведнъж, без прекъсване, за да не се размъти от връщането на вино в маркуча. Добре е източеното бистро вино да престои в съда 3-4 дни и тогава да се налива в бутилките. Всеки опит за бутилиране на неотделено от утайката вино води до размътване поради връщането на вино при спиране на изтичането от маркуча дозира се- за бели вина 10- 70 г. На 100 литра в зависимост от помътняването червени вина вина 10- 30 г. На 100 литра в зависимост от помътняването.

Начин на приложение:

Oпределя се необходимото количество бентонит в зависимост от количеството на виното внимание не е желателно предозирането при червени вина тъй като влошава цвета .Добавя се към 1 литър топла вода и се оставя да набъбне 24 часа след това отново се разбърква и се добавя към виното избистрянето се появява след 3-4 дни но най добър резултат се получава след 7-10 дни след което се сулфитира със серниста киселина и се бутилира . Утайката се оставя да се уплътни отово се отлива , а винената кал се използва за ракия.

Подобни публикации

Тегнология на виното

Технология – химичен състав

През последните няколко десетилетия за изследване на вино навлиза все по-нова технология и по-усъвършенствувани методи за изследване