Как се прави бяло вино

Как се прави бяло вино

Докато червеното вино ферментира с твърдите части (джибрите), белите вина трябва да се получават само от гроздовия сок (мъст). По този начин се избягва огрубяването му от вещества, които се съдържат в твърдите части на гроздето.

Преди ферментацията

 • Смачкайте гроздето и отделете чепките.
 • Прибавете необходимото количество серен двуокис в “материала” – серниста киселина или калиев метабисулфид .
 • Пресувайте и отделете пулпа и ципите.
 • Проверете захарното съдържание на мъстта (сока). Трябва да е около 20 – 22% (200 – 220 гр/литър) в зависимост от сорта
 • Ако захарите са по-малко от 19% трябва  да се коригират -1кг захар на 100л мъст повишава захарното съдържание с 1 %.
 • Прехвърлете внимателно бистрата част в съд за ферментация.
 • Когато сте постигнали необходимите захари трябва да вложите съответното количество дрожди

Ферментация

 • Проверете след 24 часа – мехурчетата и специфичния аромат показват, че е започнал процес на ферментация. Температурата също се повишава!
 • Проверявайте ежедневно захарното съдържание! Нормално то трябва да се понижава с около 2% на ден.
 • Проверявайте ежедневно и температурата – най-добра от 15 до 18 °с (max 22°c). При необходимост охлаждайте !
 • Когато съдържанието на захари достигне 0% преточете младото вино в друг съд, който да напълните догоре. Внимавайте да не прехвърляте и утайката!

След Ферментация

 • Прибавете серен двуокис – сулфитирайте! Сложете хидрозатвор.
 • Декантирайте утайките, които ще се образуват до 3 – 5 седмици.
 • Добавете веществата за избистряне – бентонит
 • След утаяването – откалете и отново сулфитирайте.
 • В зависимост от сорта и съответните обработки може да стареете виното в бутилки.

Внимание:

По време на ферментация се отделя въглероден двуокис (co2) –газ, без цвят и мирис! – внимавайте, когато влизате в непроветрени помещения!

Внимавайте колко серен двуокис ще използвате! – прекалено високата доза ще блокира ферментацията, а от ниската може да няма смисъл! – спазвайте инструкцията на етикета!

Тънкости:

 • в помещение, където се прави вино не се прави “зимнина” – кисело зеле и тн. Виното поема миризмите им!!!
 • използвате специални дрожди за вино за гарантирана ферментация. Не претоварвайте “материала” със захар!

Подобни публикации

Тегнология на виното

Технология – химичен състав

През последните няколко десетилетия за изследване на вино навлиза все по-нова технология и по-усъвършенствувани методи за изследване